naar de pvda-startpagina

Deze website is vervangen door 'enschede.pvda.nl'

 

Nederland sterker en socialer

20 maart 2009, 19:39 uur

Verder bouwen aan versteviging welzijnswerk in Enschede

Op maandag 16 maart vond in de Stedelijke raadscommissie een discussie plaats over het welzijnswerk in Enschede en de uitkomsten van een onderzoeksrapport van adviesbureau Berenschot over het welzijnswerk in onze stad in vergelijking met andere steden. Deze discussie was er niet voor het eerst, want de afgelopen drie jaar hebben gemeenteraad en Stedelijke raadscommissie veelvuldig over het welzijnswerk en over welzijnsorganisatie Alifa gesproken. De manier waarop we in de gemeenteraad het welzijnswerk organiseren en aansturen is de afgelopen jaren flink in de steigers gezet, een conclusie die Berenschot in zijn rapport deelt. Toch waren er nog twee punten waar de PvdA een opmerking bij had. Het eerste punt is de aansturing. De conclusie van Berenschot is, en daar ben ik blij mee, dat de aansturing van het welzijnswerk in Enschede goed loopt, vergelijkbaar (of zelfs beter) dan in andere steden, en dat de aanbevelingen van het rekenkamerrapport in dezen goed zijn uitgevoerd. Op ťťn punt na: het beoordelen van de behaalde prestaties. Dat is een taak van het college van B&W en niet van het ambtelijk apparaat. Vorig jaar heb ik daar in de Stedelijke raadscommissie al voor gepleit. Dit keer heb ik met het rapport in de hand mijn verzoek herhaald. Eenzelfde verzoek kwam van de CDA-fractie. Wethouder Ed Wallinga deed daarover nu gelukkig een toezegging. Het tweede punt, waar bij mij nog echt onduidelijkheid over bestaat, zijn de kostprijzen en budgetten. Daar ging eerder in het randprogramma van de Stedelijke commissie de discussie ook al over, maar wij zijn er nog steeds niet uit. Weliswaar hebben we heldere gegevens en goed vergelijkingsmateriaal, maar mist de transparante en overtuigende analyse. Zo mis ik een duidelijke uitleg van het verschil tussen budget en kostprijs en krijg ik de indruk dat Enschede met een ander financieringssysteem werkt dan andere gemeenten. Een conclusie trekken is daarom ingewikkeld. Bovendien zou ik met het rapport in de hand in theorie kunnen concluderen dat de kosten van huisvesting vergelijkbaar zijn met andere gemeenten, dat de overhead schrikbarend laag is en dat de tarieven die de gemeente betaalt gevaarlijk laag zijn voor de toekomst van Alifa. Maar tegelijkertijd kan de VVD met hetzelfde rapport het tegengestelde concluderen - en dat deed de VVD in de pittige discussie dan ook. Dat maakt een goede discussie ingewikkeld, en maakt het bovendien onmogelijk een goede en eenduidige conclusie te trekken. Daarom heb ik het college gevraagd om bij de presentatie van het jaarplan van Alifa in mei een duidelijker analyse maken van de tarieven van het welzijnswerk, een heldere vergelijking te maken met de financiŽle budgetten van andere gemeenten, en in het bijzonder een overzicht te geven van de gevolgen van mogelijke financiŽle scenarioís voor de toekomst van Alifa en het welzijnswerk. Deels had de wethouder dit al toegezegd, maar op verzoek van ons, GroenLinks en het CDA wordt dit nog iets verder uitgewerkt. In mei zullen wij als gemeenteraad het beleidsplan van Alifa ontvangen, samen met de resultaten van het aanvullende financiŽle onderzoek. Hopelijk kunnen we dan als gemeenteraad ook eenduidige en transparante conclusies trekken over budgetten en financieringssystemen. Met die zekerheid is niet alleen de gemeente gediend, maar ook welzijnsorganisatie Alifa zelf. Het verder bouwen aan een stevige welzijnsorganisatie is namelijk gebaat bij een duidelijke en betrouwbare overheid. Gelukkig is dat vooralsnog in onze gemeente bij de coalitie in goede handen.

Dennis Bouwman, lid fractie, d.bouwman@enschede.nl.
Home

Ombudsteam

Agenda

Fractiekantoor

Afdeling

Fractie

Gemeenteraadsleden

Wethouders

Fotoalbum

Wegwijs in de PvdA

De Rode Bode

Jan Schaeferprijs

Publicaties

Zoeken op trefwoord

Links

Deze website wordt ge­maakt onder ver­ant­woor­delijkheid van de PvdA af­de­ling Enschede.